Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty và 04 điều cần biết - ketoanvina.vn

Chủ nhật - 18/09/2022 23:34

Vốn điều lệ có thể tăng hoặc giảm tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp nào cũng muốn mở rộng quy mô, tăng vốn điều lệ. Vậy việc tăng vốn điều lệ công ty sẽ ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp? Hãy cùng ketoanvina.vn tìm hiểu rõ hơn trong bài viết dưới đây.


Vốn điều lệ là gì?

Khoản 29, Điều 4, Chương 1, Luật Doanh nghiệp đã giải thích sơ bộ về thuật ngữ vốn điều lệ. Tuy nhiên, vì đối với mỗi loại hình doanh nghiệp vốn điều lệ sẽ có những khác nhau nhất định, nên mọi người khi đọc có thể chưa hiểu rõ vấn đề. ketoanvina.vn sẽ lần lượt định nghĩa vốn điều lệ theo từng loại hình doanh nghiệp.

-Đối với công ty TNHH 1 thành viên: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản mà chủ sở hữu đã góp hoặc cam kết góp trong Điều lệ công ty
-Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản mà các thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công ty
-Đối với công ty cổ phần: Vốn điều lệ là tổng giá trị mệnh giá cổ phần mà các thành viên đã bán hoặc đã mua khi thành lập doanh nghiệp
-Đối với công ty hợp danh: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản mà các thành viên hợp danh góp hoặc cam kết góp.

 

Tăng vốn điều lệ có lợi ích gì?

Tăng vốn điều lệ công ty là hoạt động của doanh nghiệp khi muốn mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh. Thủ tục tăng vốn điều lệ được thực hiện thông qua bởi các hình thức cơ bản sau:

-Thực hiện kêu gọi vốn từ các thành viên/cổ đông của doanh nghiệp;

-Gia tăng thêm số lượng thành viên góp vốn;

-Chủ sở hữu chuyển đổi tiền cá nhân vào vốn góp công ty;


Hoạt động tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp là quyền của chủ sở hữu trong quá trình vận hành và hoạt động của doanh nghiệp. Trên thực tế, hoạt động này sẽ mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích nhất định, cụ thể như sau:

-Tăng vốn điều lệ công ty phục vụ tốt nhu cầu tăng quy mô hoạt động.

-Tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp giúp tăng mức vốn vay tại các ngân hàng;

-Tạo độ tin cậy từ phía các đối tác với doanh nghiệp. Thông thường với mức tăng vốn điều lệ sẽ tăng khả năng chịu trách nhiệm đối với tài sản, cũng như các nghĩa vụ tài chính cần thực hiện. Từ đó tạo niềm tin về nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với đối tác trong các hoạt động giao dịch.

-Tạo danh tiếng cho doanh nghiệp đối với người tiêu dùng. Tăng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến quá trình tiếp cận người tiêu dùng ngày càng lớn. Các chi nhánh phát triển, cùng với các hoạt động được mở rộng sẽ tạo niềm tin cho người tiêu dùng đối với doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm, dịch vụ.

-Việc tăng vốn điều lệ nhờ gia tăng số lượng thành viên góp vốn có thể giảm đi rủi ro tài chính giữa các thành viên.


Hình thức tăng vốn điều lệ công ty TNHH

Hình thức tăng vốn Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Khoản 1, 2 Điều 68 Mục 1, Chương 3 Luật Doanh nghiệp 2014 đã trình bày rất chi tiết về việc tăng vốn điều lệ đối với loại hình Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Theo đó, Công ty TNHH 2 thành viên có thể tăng vốn điều lệ bằng hình thức như sau:

-Tăng vốn góp của thành viên;

-Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty;

-Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.


Hình thức Tăng vốn điều lệ với Công ty TNHH 1 thành viên

Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH 1 thành viên vẫn có thể tăng vốn điều lệ bằng cách:

-Chủ sở hữu tự đầu tư thêm vốn;

-Huy động vốn góp từ người khác.


Trong trường hợp huy động vốn góp từ đối tượng khác, công ty TNHH 1 thành viên sẽ phải thay đổi tổ chức quản lý theo loại hình công ty cổ phần hoặc công ty TNHH 2 thành viên trở lên (tùy theo nhu cầu phát triển của công ty). Khi thay đổi tổ chức quản lý, chủ sở hữu cần phải thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đăng ký thành lập trong thời hạn 10 ngày tính từ thời điểm thay đổi.
 


Hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Các cá nhân, tổ chức có thể tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bằng cách:

-Phát hành cổ phiếu mới;

-Chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành cổ phần; trả cổ tức bằng cổ phiếu;

-Kết chuyển nguồn thặng dư vốn.


Mỗi hình thức đều có những quy định khác nhau. Vì thế khi thực hiện tăng vốn điều lệ công ty cổ phần các cá nhân, tổ chức cần nghiên cứu kỹ lưỡng.

Quy trình tăng vốn điều lệ công ty mới nhất

Thủ tục Tăng vốn điều lệ công ty sẽ được thực hiện theo các bước sau đây:


Bước 1: Chuẩn bị thông tin cho việc tăng vốn điều lệ công ty

Doanh nghiệp cần chuẩn bị thông tin cần thiết để tăng vốn điều lệ như số vốn tăng thêm, hình thức tăng vốn, tỷ lệ sở hữu vốn của thành viên/cổ đông sau khi tăng.


Bước 2: Soạn thảo hồ sơ tăng vốn công ty theo quy định

Sau khi chuẩn bị xong thông tin cần thiết, doanh nghiệp sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp. Hồ sơ tăng vốn điều lệ chúng tôi đã tư vấn chi tiết theo nội dung bên dưới.


Bước 3: Nộp hồ sơ tăng vốn tới Phòng Đăng ký kinh doanh để tăng vốn

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ tăng vốn tới phòng đăng ký kinh doanh bằng hình thức trực tuyến (online) trên cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.


Bước 4: Kiểm tra và xử lý hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

Hồ sơ tăng vốn điều lệ sau khi được nộp sẽ được chuyên viên thẩm định về tính hợp lệ của hồ sơ trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi

Bước 5: Cấp đăng ký kinh doanh mới với nội dung vốn điều lệ mới sau khi tăng

Trường hợp hồ sơ tăng giảm vốn điều lệ được chấp thuận, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành cấp Giấy đăng ký kinh doanh mới

Trường hợp hồ sơ tăng giảm vốn điều lệ không được chấp thuận, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi lại thông báo lý do.
 


Hồ sơ tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thông báo thay đổi vốn điều lệ (Nội dung thông báo yêu cầu đúng theo quy định tại Khoản 1, Điều 44, Chương 5, Nghị định 78/2015/NĐ-CP). Mọi người không tìm thấy mẫu thông báo có thể yêu cầu ketoanvina.vn cung cấp

Quyết định tăng vốn điều lệ bằng văn bản của Hội đồng thành viên

Biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên liên quan đến việc tăng vốn điều lệ (Bản sao).
 


Hồ sơ tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên

Thông báo thay đổi vốn điều lệ (Nội dung thông báo yêu cầu đúng theo quy định tại Khoản 1, Điều 44, Chương 5, Nghị định 78/2015/NĐ-CP). Mọi người không tìm thấy mẫu thông báo có thể yêu cầu ketoanvina.vn cung cấp

Quyết định tăng vốn điều lệ bằng văn bản của chủ sở hữu công ty

Biên bản cuộc họp của chủ sở hữu công ty liên quan đến việc tăng vốn điều lệ (Bản sao).
 


Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

-Thông báo thay đổi vốn điều lệ (Nội dung thông báo yêu cầu đúng theo quy định tại Khoản 1, Điều 44, Chương 5, Nghị định 78/2015/NĐ-CP). Mọi người không tìm thấy mẫu thông báo có thể yêu cầu ketoanvina.vn cung cấp

-Quyết định tăng vốn điều lệ bằng văn bản của Đại hội cổ đông

-Biên bản cuộc họp của Đại hội cổ đông liên quan đến việc tăng vốn điều lệ (Bản sao)

-Một số hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần khác.


Khi nào doanh nghiệp tăng vốn điều lệ?

Căn cứ Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020; Doanh nghiệp tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

  • Khi công ty nhận thêm phần vốn góp của thành viên mới.

  • Khi tăng vốn góp từ các thành viên hiện có.

Trường hợp tăng phần vốn góp của các thành viên thì phần vốn góp thêm sẽ được chia; căn cứ vào tỷ lệ góp vốn của thành viên. Nếu thành viên nào không có nhu cầu tăng vốn thì có thể chuyển nhượng; về quyền của họ được đóng góp nhiều hơn cho người khác.

Khi các thành viên không đồng ý với quyết định tăng vốn điều lệ thì không được góp thêm vốn. Trong trường hợp này, phần vốn góp dự kiến của thành viên đó sẽ được chia cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với nhau, trừ trường hợp các thành viên có thỏa thuận khác.

Việc tăng vốn điều lệ doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến tương lai của doanh nghiệp. Vì vậy, khi thực hiện tăng vốn, doanh nghiệp cần thực sự cân nhắc để tránh những rủi ro có thể gặp phải trong quá trình hoạt động.


Một vài câu hỏi thường gặp liên quan tăng vốn điều lệ công ty

Doanh nghiệp tư nhân có được huy động vốn không?

Do tài sản của doanh nghiệp tư nhân và chủ sở hữu doanh nghiệp không tách biệt nên doanh nghiệp tư nhân chỉ có thể tăng vốn thông qua việc tăng vốn của chủ sở hữu. Ngoài ra, doanh nghiệp tư nhân cũng có thể chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần hoặc các loại hình pháp nhân khác để huy động vốn.

Phát hành trái phiếu có phải là hình thức tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp?

Phát hành trái phiếu là hình thức tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc phát hành trái phiếu sẽ mang lại nhiều rủi ro cho doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, khi hầu hết hoạt động sản xuất kinh doanh đều gặp khó khăn.

Thời hạn góp vốn điều lệ là bao lâu?

Cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng mua bán cổ phần quy định thời hạn ngắn hơn.

Lời kết

Trên đây là những thông tin cần thiết về hồ sơ cụ thể và thủ tục tăng vốn điều lệ đối với công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, hai thành viên trở lên. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào khác, bạn có thể liên hệ với ketoanvina.vn để được giải đáp và tư vấn kịp thời.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VINA

MST: 0317519997

aĐịa chỉ: Tầng 2, số 81 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Hotline: 0788 555 247  –  0786 555 247

Email: info@ketoanvina.vn

Website: ketoanvina.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây